Izglītojamo uzņemšana Babītes vidusskolā 2018./2019.mācību gadā

Babītes vidusskola īsteno:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111) – 1. – 9.klase
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – 1. – 7.klase
  • padziļināti angļu valoda, krievu valoda vai vācu valoda
 • Pamatizglītības 2.posma (7 . – 9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods – 23013111) – 7. – 9.klase
  • padziļināti angļu valoda un matemātika
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  • A bloks – padziļināti bioloģija un ķīmija;
  • B bloks – padziļināti matemātika un informātika;
  • C bloks – padziļināti komerczinības un biznesa angļu valoda
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – trešā svešvaloda

Jāuzrāda dokumenti:

 • Liecība;
 • Bērna dzimšanas apliecība;
 • Vecāka vai likumiskā aizbildņa personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase)

Laiku var pieteikt pa tālruni: 67914834, 26515510

Comments are closed