Uzņemšana 7.klasē 2019./2020.mācību gadā

Babītes vidusskola no š.g.7.maija līdz 24.maijam pieņem  pieteikumus no izglītojamo vecākiem vai to likumiskajiem aizbildņiem mācībām 2019./2020.m.g. 7.klasē.

2019./2020.mācību gadā tiks īstenotas:

  • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kurā padziļināti tiek mācīta matemātika un angļu valoda;
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kurā padziļināti tiek mācīta svešvaloda;
  • Pamatizglītības programma.

Pieteikuma veidlapas var saņemt kancelejā.

Comments are closed