Izglītojamo uzņemšana Babītes vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

Izglītojamo uzņemšana Babītes vidusskolā 2019./2020.mācību gadā

 

Babītes vidusskola īsteno:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111) – 1. – 9.klase
  • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – 1. – 8.klase
    • padziļināti angļu valoda, krievu valoda vai vācu valoda
  • Pamatizglītības 2.posma (7 . – 9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods – 23013111) – 7. – 9.klase
    • padziļināti angļu valoda un matemātika

Jāuzrāda dokumenti:

  • Liecība;
  • Bērna dzimšanas apliecība;
  • Vecāka vai likumiskā aizbildņa personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase)

Laiku var pieteikt pa tālruni: 67914834, 26515510

 

 

Comments are closed