Piektdiena, 2024. gada 14 . jūnijs

Vārds diena: Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Aicinām pieteikt Babītes novadā deklarētos bērnus no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu* ģimenēm pārtikas paku saņemšanai!

15.04.2020 14:35

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2020.gada 12.marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 13.marta visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid – 19 izplatību. Ar 13.martu visās izglītības iestādēs pārtraukta izglītības procesu norise klātienē, mācības notiek attālināti.

  • Lai nodrošinātu valsts budžeta dotāciju izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu par laika posmu, kad noteikta ārkārtējā situācija valstī, Izglītības un zinātnes ministrija lēmusi par līdzekļu novirzīšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3., 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, to neizlietošanas gadījumā – brīvpusdienu apmaksai novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, uzdodot pašvaldībām rast piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde mājās, pārtikas pakas, zupas virtuves pakalpojumi vai citi,
  • lai saglabātu līdz ārkārtējās situācijas valstī periodam sniegto atbalstu no pašvaldības budžeta līdzekļiem pirmsskolas vecuma bērniem un 5. – 12. klašu bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm,

Babītes novada pašvaldības dome 2020.gada 14.aprīļa ārkārtas sēdē lēmusi izsniegt pārtikas pakas:

  • 21,30 EUR vērtībā 1. – 4. klašu izglītojamajiem, kas deklarēti novada administratīvajā teritorijā (neatkarīgi no izglītības iestādes, ko apmeklē), ir trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss (pakas tiks nodrošinātas no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Gadījumā, ja valsts piešķirtie līdzekļi pilnībā netiks izlietoti, tie tiks novirzīti 5. – 9. klases izglītojamo ēdināšanai, kas deklarēti novada teritorijā, nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm);
  • 58,30 EUR vērtībā pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir deklarēti Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nāk no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm (pakas tiks nodrošinātas no pašvaldības budžeta);
  • 26,50 EUR vērtībā pirmsskolas vecuma bērniem, kas ir deklarēti Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un nāk no daudzbērnu ģimenēm (pakas tiks nodrošinātas no pašvaldības budžeta);
  • 21,30 EUR vērtībā 5. – 12. klases izglītojamajiem, kas ir deklarēti Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nāk no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm (pakas tiks nodrošinātas no pašvaldības budžeta);
  • 15,00 EUR vērtībā 5. – 12. klases izglītojamajiem, kas ir deklarēti Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nāk no daudzbērnu ģimenēm (pakas tiks nodrošinātas no pašvaldības budžeta).

Informējam, ka pārtikas paku vērtība aprēķināta par periodu no 2020. gada 23. marta līdz 14. aprīlim. Par atbalsta pasākumiem laika posmā no 15. aprīļa līdz ārkārtējās situācijas laika beigām dome lems atsevišķi. 

Pārtikas paku sagatavošanu nodrošinās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “IRG”.

Aicinām pieteikties pārtikas paku saņemšanai, līdz 20. aprīlim (ieskaitot) aizpildot anketu Babītes novada pašvaldības mājas lapā: http://ejuz.lv/6gb4!

Pārtikas paku izsniegšanas vai piegādes laiks un vieta tiks izziņota pēc pieteikumu apkopošanas.

*Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (vai līdz vispārizglītojošās skolas beigšanas brīdim, vai nestrādājoši pilngadīgi bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā), ja visi bērni un vismaz viens no bērnu vecākiem vai bērnu likumiskais pārstāvis ir deklarēti  vienā dzīvesvietā, Babītes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā).

Pēdējais atjaunošanas datums: 15.04.2020 14:35
atpakaļ