Pirmdiena, 2024. gada 17 . jūnijs

Vārds diena: Artis, Artūrs

Aktualitātes 2019./2020.m.g.

Šajā sadaļā publicējam aktivitātes, kas ir norisinājušās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 

Karjeras izglītība ārkārtas situācijas laikā

Sākoties ārkārtas situācijai, karjeras izglītības pasākumi tika atcelti, tāpēc izpalika darba pasaules iepazīšana 3.klasēm lidostā „Rīga” , stunda kopā ar personīgās izaugsmes treneri 8.klasēm „Kā neapjukt profesiju pasaulē”. Interesentiem neizdevās apmeklēt atvērto durvju dienas augstskolās un profesionālās izglītības iestādēs klātienē.

Šajā periodā iepazinos ar jauno materiālu „100 metodes karjeras attīstības atbalstam”, ir sagatavota informācija un ieteikumi sākumskolas pedagogiem. 

Iepazīstoties ar jaunajām mācību programmām 1.un 4.klasei 2020./21.m.g., ir izveidots piedāvājums pedagogiem, kādas nodarbības par karjeras izglītības jautājumiem un mācību ekskursijas var piedāvāt saistībā ar programmās ietvertajām tēmām.

Izveidoju arī Babītes vidusskolas Karjeras izglītības pasākumu plānu, pārskatu par audzināšanas stundās apskatītajām karjeras izglītības tēmām, apkopojumu par ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 notikušajiem un nenotikušajiem pasākumiem.

Pedagogs karjeras konsultants Anita Kalniņa

11.martā 7.-9.klašu interesentiem bija iespēja apmeklēt VIAA IKAD un Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedra – asociācijas „Latvijas Mēbeles” rīkoto semināru „Koks ir labs”. Kopā ar pedagogu karjeras konsultantu Anitu Kalniņu un mājturības un tehnoloģiju pedagogu Ivetu Budi piedāvājumu izmantoja 11 mūsu skolas izglītojamie.
Ar izglītības un karjeras iespējām meža nozarē interesentus iepazīstināja LNMA, Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, asociācijas „Latvijas Koks” izpilddirektors Artūrs Bukonts. Viņš dalījās arī pieredzē, kā izvēlējies savu profesiju.
Pēc tam bija iespēja iepazīties ar nozares izstādi „Iepazīsties – koks!”. To izstaigājām kopā ar Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedra organizācijas, asociācijas „Latvijas Mēbeles” izpilddirektori Ievu Ereli. Interesanti bija uzzināt Ievas pieredzes stāstu, jo viņa ir Babītes vidusskolas absolvente.
Aktīvās atpūtas pauzē zēni izmēģināja SIA „Balansa dēlis” ražoto produkciju.
Ar daudzveidīgo profesionālās izglītības programmu piedāvājumu iepazīstināja Ogres tehnikuma pārstāvji. Viņi pastāstīja par mācību un sadzīves apstākļiem, iespēju saņemt stipendiju, ārpusstundu nodarbību piedāvājumu.
Semināra noslēgumā, apmeklējot kokapstrādes uzņēmumu SIA „Troja”, varēja iepazīties, ko ražo , kā norit ražošanas process, cik tas ir moderns,  kādi ir darba apstākļi un prasības darbiniekiem. 

11.februārī karjeras izglītības nodarbību 1.,2.klašu izglītojamajiem vadīja režisors Māris Brinkmanis no studijas „Avārijas brigāde”. Pēc animācijas filmas „Puteklis” noskatīšanās interaktīvā sarunā viņš pastāstīja, kā top filma, ko dara režisors, scenārists, kā strādā leļļu mākslinieki, šuvēji, kā top dekorācijas.

Ar interesi visi noskatījās filmu  „”Kraukšķītis”. Māris pastāstīja, kā notiek kadru veidošana, skaņošana, mūzikas izvēle. Izglītojamie uzzināja, ka filmai nokļūt līdz skatītājiem palīdz producents. Interesanti fakti:

·         Vienas filmiņas izveidošanai vajag apmēram sešus mēnešus;

·         Vienas filmiņas tapšanā iesaistīti 15 dažādu profesiju pārstāvji;

·         Trokšņus rada speciāls trokšņotājs;

·         Ir skulptors, kurš izgatavo tikai tēlu galvas no ļoti cieta putuplasta.

Nodarbības noslēgumā demonstrēja filmu „Zaķu lielā diena”, pēc tam varēja apskatīt izstādē izliktās animācijas filmu lelles un dekorācijas. 

4.februārī „Daudzveidīgo animācijas profesiju darbnīcu” 4.klašu izglītojamajiem pēc principa – iepazīsti, izproti, radi pats – vadīja Kristīna un Ivars no biedrības „Multenkulten”.

Nodarbības pirmajā daļā izglītojamie noklausījās lekciju par dažādām profesijām animācijā. Lekciju papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža un animācijas filmu fragmenti, kas paskaidroja katras profesijas specifiku. Izglītojamie uzzināja par režisora, mākslinieka, animatora profesijām, dažādām Latvijas animācijas filmu studijām.

 Pēc tam bija praktiska nodarbība katrai klasei atsevišķi, kurā redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un zīmētās animācijas tehnikās. Šajā gadā projektu nedēļas tēma ir „Atkritumi”. Izglītojamie, strādājot grupās, paši izdomāja scenāriju, veidoja multiplikācijas filmas par šo tēmu.

Atsauksmes par nodarbību.

4.c klase:

* Mums patika tas, ka varējām taisīt filmu. Bija interesanti uzzināt kaut ko jaunu. Mēs iemācījāmies, ka tēli var kustēties ātrāk un lēnāk.
* Mums patika veidot multfilmu no papīra tēliem un lapiņām. Bija interesanti kustināt un pārvietot tēlus. Labi pavadījām laiku. Paldies par šo aktivitāti!
* Mums patika filmiņas, kuras rādīja – par zēnu kori, kurš brauca uz simto stāvu.
* Man patika pārzīmēt zīmējumus.

4.b klases atsauksmes pievienotas fotoattēlos.

15.janvārī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Babītes vidusskolā  viesojās personīgās izaugsmes trenere Dace Briede – Zālīte no Biedrības „Jauniešu akadēmija „Pacelt pasauli”” un novadīja karjeras nodarbību “Atklāj savu profesiju caur DISC”. Šī nodarbība paredzēta, lai palīdzētu 9.klases izglītojamajiem precīzāk izdarīt nākotnes profesijas izvēli, kā arī, zinot savu personības tipu, veiksmīgāk veidot saskarsmi starp vienaudžiem un pieaugušo pasauli.

Izpildot DISC (psihometriskais tests) testu, nodarbībā izglītojamie ieguva atbildes uz jautājumiem , kādi profesijas virzieni būtu piemērotāki, kā arī, kā labāk veidot saskarsmi, balstoties uz savu personības tipu.  Uzzināja, kādi ir iedzimtie talanti, un pie kā ir papildus jāpiestrādā. Sarunās ar treneri noskaidroja, kā katrs  uzvedas stresa situācijās, lielas slodzes apstākļos un ikdienā, kad iestājas rutīna. Šis tests parādīja arī to, ko katrs pats par sevi domā, kas var atšķirties no tā, kā apkārtējie redz no malas.

Atsauksmes:

„Man šis noderēja un lika apdomāt, ko vēlos darīt tālāk nākotnē, kopumā šī nodarbība bija laba.”
„Man noderēja tas, ko es uzzināju par sevi un  informācija par sevi, ko es iepriekš par sevi nebiju zinājis.”
„Bija interesanta stunda, ļoti noderīga, vēlētos vēl tādu stundu. Man šī stunda noderēja, vairāk par savām spējām.”
„Man šodienas nodarbībā noderēja pilnība viss.”

21.un 22.janvārī  Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības nodarbības 5., 6. klašu izglītojamajiem „Mana nākotnes profesija” , vadīja  karjeras konsultante un grupu trenere Agita Šmitiņa.

Nodarbības mērķis bija diskusijā noskaidrot, kā noteikt spējas, prasmes, kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev piemērotāko profesiju, vai piemērota ir tikai viena ideālā profesija, kāda nozīme ir pareizai lēmumu pieņemšanai.

 Interaktīvi darbojoties, izglītojamie attēloja dažādas profesijas, noteica darbības jomas.  Nodarbības vadītāja pastāstīja par pieprasītākajām profesijām darba tirgū šodien, par profesijām, kuras drīz vairs nebūs.  

10.janvārī Babītes vidusskolā karjeras izglītības nodarbību interesentiem „Speciālistu kurpēs. Es būšu arhitekts” vadīja  Latvijas Arhitektu savienības arhitekti Marita Sīmane, Ritvars Krastiņš, Elīza Anete Kaužēna, Ansis Paeglītis un Ilze Didrihsone.

Nodarbības mērķis bija noskaidrot, kāda ir arhitektu darba ikdiena, kāda izglītība nepieciešama, lai strādātu par arhitektu, kādus skolas mācību priekšmetus nepieciešams apgūt. Arhitekti uzsvēra, ka katram skolas mācību priekšmetam ir sava loma. Svarīgi ir mācīties stāstīt, aizstāvēt savu viedokli, attīstīt fantāziju, nebaidīties un uzdrošināties.

 Praktiskajā darbnīcā arhitektu vadībā skolēni iepazina  3 arhitektūras pamatīpašības – skaistumu, lietderību, izturību, noskaidroja, kā cilvēces tehnoloģiskās domas attīstību ietekmē cilvēka vajadzības, būvvietas noteiktie dabas apstākļi un būvniecībai pieejamie materiāli. Praktiskā uzdevuma tēma bija „Terminators”. Izrādās, ka tam nav nekāds sakars ar filmu „Terminators”, bet šis jēdziens arhitektūrā nozīmē līniju starp tumsu un gaismu. 

5. un 6. decembrī  ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības nodarbība 10. un 11.klasēm „Veiksmīga karjera, darot savu sirdsdarbu”. Nodarbību vadīja personīgās izaugsmes treneris A. Arhomkins no SIA „Sociālā tehnoloģiju centra” .

Nodarbības mērķis bija rosināt izglītojamos analizēt, kas ir “karjera” un kas ir “veiksmīga karjera”, kā arī veicināt izpratni par dažādu stratēģiju izmantošanu veiksmīgas karjeras izvēlē un izveidē.

Nodarbību laikā dalībnieki vienojās ar treneri, kas ir veiksmīga karjera, un kādi elementi to veido. Kur slēpjas tās noslēpums? Kādēļ vieni to sasniedz viegli un rotaļājoties, savukārt citiem tā ir sarežģīts labirints. Iesaistījās diskusijās, spēlēja spēles, darbojās grupās un individuāli, lai spētu atpazīt savus talantus un palīdzēt to izdarīt citiem. Dalībnieki aplūkoja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. Treneris veidoja prasmi atpazīt “iluzoro karjeru”, “vecāku nepiepildīto karjeru”, “naudas karjeru” un “pseidokarjeru” un veidoja izpratni par to, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, cik liela ir konkurence un kā to pārvarēt, kādas ir darba tirgus tendences, un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.

Nodarbības beigās izglītojamajiem tika uzdots mājas darbs nākamajām 30 dienām “Mans karjeras plāns”.

Atsauksmes:

„Es šo pasākumu izbaudīju, treneris, kurš runāja bija interesants, daudz labu padomu deva un spēja ieinteresēt publiku.”
„Pasākums bija ļoti interesants. Sāku domāt, ko vēlos darīt. Šādi pasākumi nenāktu par sliktu.”
„Man šīs četras mācību stundas ļoti patika. Vīrietis arī interesanti stāstīja. Nebija tikai lekcija, bet arī bija jāpilda uzdevumi un tas visu padarīja labāku. Gribētu, lai būtu kaut kas līdzīgs.”
„Ļoti liels enerģijas uzplūdums. Ļoti patika. Iedvesmojoši, motivējoši.”
„Pēc šīm nodarbībām aizgāju ar motivāciju nākotnes plāniem un kļuva jau nedaudz skaidrāks, ko vēlos nākotnē darīt!”
„Labākais pasākums no dažiem pēdējiem gadiem!”
„Iemācījos, ka vajag būt drošākam un darīt to, ko mīlu darīt!”

PKK Kristīne Lipina 

4. un 5.novembrī  Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības nodarbība 7.klasēm „Mērķtiecīga karjeras izvēle”. To nodrošināja biedrības „Dzīves un kvalitātes studija „FunA”” personīgās izaugsmes treneri. 

Nodarbības mērķi:
1) Apzināties, ka karjeranav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, kā mācības skolā saistās ar karjeru nākotnē.
2) Piedaloties spēlē, apzināti izvēlēties savu darbības virzienu vai pat profesiju.
3) Neformālā vidē aizdomāties par savām stiprajām pusēm un dzīves prioritātēm.

Nodarbības laikā izglītojamie meklēja atbildes uz jautājumiem:

  • Kas man ir svarīgi un ko īsti es gribu darīt?
  • Ko es varu darīt un kādas ir manas stiprās puses?
  • Kā uzzināt vairāk par savu potenciālo profesiju un kā to apgūt?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidoja  prasmes:

  • pielietot kritisko domāšanu un uzņemties atbildību savas nākotnes darbības virziena vai pat profesijas izvēli;
  • veikt pašanalīzi savu stipro pušu apzināšanā un sasaistē ar potenciālo nākotnes profesiju;
  • īstenot izvēlētās profesijas „pielaikošanu”.

Izglītojamie ar interesi iesaistījās spēlēs „Laika mašīna”, iztēlojoties savu darba dzīvi 10 gadus pēc skolas beigšanas, „Darba tirgus” – izspēlējot dažādas situācijas (darba intervija, darba devējs un darbinieki, krīze, atbrīvošana no darba), „Profesijas pielaikošana”- izvērtējot savas īpašības, aizdomājās par sev piemērotāko profesiju.

Atsauksmes pēc nodarbības:

Es sapratu, ka lai dabūtu labu darbu, jāiegūst pieredze. Man patika strādāt grupās. Es vēl gribētu uzzināt vairāk par savu profesiju.
Es uzzināju dažas jaunas profesijas. Es vel gribētu uzzināt informāciju par citām profesijām nevis par savējo.
Man patika spēles.
Es uzzināju jaunus vārdus, lietas, kas man noderēs nākotnē, izpratu dažādas profesijas. Šīs stundas bija noderīgas.
Es uzzināju, ka izvēlēties profesiju ir grūti.
Uzzināju daudz par profesijām. Sapratu, ka tiešām gribu būt tas, ko esmu ieplānojis. Man patika, ka vadītājas bija foršas.
Iemācījos pastāstīt par profesijām. Uzzināju par profesijām, kuras nezināju.
Sapratu, ka nav tik vienkārši, kā viss liekas. Es uzzināju, kas man ir jāzina saistībā ar profesiju, kurā gribu strādāt.
Es šodien sapratu, ka, iespējams, man jāpārdomā sava profesija, bet pašlaik būs tā pati.
Man patika mūsu vadītāji un tas, ka visi izrādījām cieņu viens pret otru.

Pēdējais atjaunošanas datums: 12.06.2020 07:47
atpakaļ