Pirmdiena, 2020. gada 20 . janvāris

Vārds diena: Alģis, Oļģerts, Orests

  • -A
  • A
  • +A

Aktualitātes 2019./2020.m.g.

Šajā sadaļā publicējam aktivitātes, kas ir norisinājušās ESF projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 

10.janvārī Babītes vidusskolā karjeras izglītības nodarbību interesentiem „Speciālistu kurpēs. Es būšu arhitekts” vadīja  Latvijas Arhitektu savienības arhitekti Marita Sīmane, Ritvars Krastiņš, Elīza Anete Kaužēna, Ansis Paeglītis un Ilze Didrihsone.

Nodarbības mērķis bija noskaidrot, kāda ir arhitektu darba ikdiena, kāda izglītība nepieciešama, lai strādātu par arhitektu, kādus skolas mācību priekšmetus nepieciešams apgūt. Arhitekti uzsvēra, ka katram skolas mācību priekšmetam ir sava loma. Svarīgi ir mācīties stāstīt, aizstāvēt savu viedokli, attīstīt fantāziju, nebaidīties un uzdrošināties.

 Praktiskajā darbnīcā arhitektu vadībā skolēni iepazina  3 arhitektūras pamatīpašības – skaistumu, lietderību, izturību, noskaidroja, kā cilvēces tehnoloģiskās domas attīstību ietekmē cilvēka vajadzības, būvvietas noteiktie dabas apstākļi un būvniecībai pieejamie materiāli. Praktiskā uzdevuma tēma bija „Terminators”. Izrādās, ka tam nav nekāds sakars ar filmu „Terminators”, bet šis jēdziens arhitektūrā nozīmē līniju starp tumsu un gaismu. 

5. un 6. decembrī  ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības nodarbība 10. un 11.klasēm „Veiksmīga karjera, darot savu sirdsdarbu”. Nodarbību vadīja personīgās izaugsmes treneris A. Arhomkins no SIA „Sociālā tehnoloģiju centra” .

Nodarbības mērķis bija rosināt izglītojamos analizēt, kas ir “karjera” un kas ir “veiksmīga karjera”, kā arī veicināt izpratni par dažādu stratēģiju izmantošanu veiksmīgas karjeras izvēlē un izveidē.

Nodarbību laikā dalībnieki vienojās ar treneri, kas ir veiksmīga karjera, un kādi elementi to veido. Kur slēpjas tās noslēpums? Kādēļ vieni to sasniedz viegli un rotaļājoties, savukārt citiem tā ir sarežģīts labirints. Iesaistījās diskusijās, spēlēja spēles, darbojās grupās un individuāli, lai spētu atpazīt savus talantus un palīdzēt to izdarīt citiem. Dalībnieki aplūkoja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. Treneris veidoja prasmi atpazīt “iluzoro karjeru”, “vecāku nepiepildīto karjeru”, “naudas karjeru” un “pseidokarjeru” un veidoja izpratni par to, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, cik liela ir konkurence un kā to pārvarēt, kādas ir darba tirgus tendences, un kādi talanti būs pieprasīti nākotnē.

Nodarbības beigās izglītojamajiem tika uzdots mājas darbs nākamajām 30 dienām “Mans karjeras plāns”.

Atsauksmes:

„Es šo pasākumu izbaudīju, treneris, kurš runāja bija interesants, daudz labu padomu deva un spēja ieinteresēt publiku.”
„Pasākums bija ļoti interesants. Sāku domāt, ko vēlos darīt. Šādi pasākumi nenāktu par sliktu.”
„Man šīs četras mācību stundas ļoti patika. Vīrietis arī interesanti stāstīja. Nebija tikai lekcija, bet arī bija jāpilda uzdevumi un tas visu padarīja labāku. Gribētu, lai būtu kaut kas līdzīgs.”
„Ļoti liels enerģijas uzplūdums. Ļoti patika. Iedvesmojoši, motivējoši.”
„Pēc šīm nodarbībām aizgāju ar motivāciju nākotnes plāniem un kļuva jau nedaudz skaidrāks, ko vēlos nākotnē darīt!”
„Labākais pasākums no dažiem pēdējiem gadiem!”
„Iemācījos, ka vajag būt drošākam un darīt to, ko mīlu darīt!”

PKK Kristīne Lipina 

4. un 5.novembrī  Babītes vidusskolā notika karjeras izglītības nodarbība 7.klasēm „Mērķtiecīga karjeras izvēle”. To nodrošināja biedrības „Dzīves un kvalitātes studija „FunA”” personīgās izaugsmes treneri. 

Nodarbības mērķi:
1) Apzināties, ka karjeranav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, kā mācības skolā saistās ar karjeru nākotnē.
2) Piedaloties spēlē, apzināti izvēlēties savu darbības virzienu vai pat profesiju.
3) Neformālā vidē aizdomāties par savām stiprajām pusēm un dzīves prioritātēm.

Nodarbības laikā izglītojamie meklēja atbildes uz jautājumiem:

  • Kas man ir svarīgi un ko īsti es gribu darīt?
  • Ko es varu darīt un kādas ir manas stiprās puses?
  • Kā uzzināt vairāk par savu potenciālo profesiju un kā to apgūt?

Dalībnieki, praktiski darbojoties, pilnveidoja  prasmes:

  • pielietot kritisko domāšanu un uzņemties atbildību savas nākotnes darbības virziena vai pat profesijas izvēli;
  • veikt pašanalīzi savu stipro pušu apzināšanā un sasaistē ar potenciālo nākotnes profesiju;
  • īstenot izvēlētās profesijas „pielaikošanu”.

Izglītojamie ar interesi iesaistījās spēlēs „Laika mašīna”, iztēlojoties savu darba dzīvi 10 gadus pēc skolas beigšanas, „Darba tirgus” – izspēlējot dažādas situācijas (darba intervija, darba devējs un darbinieki, krīze, atbrīvošana no darba), „Profesijas pielaikošana”- izvērtējot savas īpašības, aizdomājās par sev piemērotāko profesiju.

Atsauksmes pēc nodarbības:

Es sapratu, ka lai dabūtu labu darbu, jāiegūst pieredze. Man patika strādāt grupās. Es vēl gribētu uzzināt vairāk par savu profesiju.
Es uzzināju dažas jaunas profesijas. Es vel gribētu uzzināt informāciju par citām profesijām nevis par savējo.
Man patika spēles.
Es uzzināju jaunus vārdus, lietas, kas man noderēs nākotnē, izpratu dažādas profesijas. Šīs stundas bija noderīgas.
Es uzzināju, ka izvēlēties profesiju ir grūti.
Uzzināju daudz par profesijām. Sapratu, ka tiešām gribu būt tas, ko esmu ieplānojis. Man patika, ka vadītājas bija foršas.
Iemācījos pastāstīt par profesijām. Uzzināju par profesijām, kuras nezināju.
Sapratu, ka nav tik vienkārši, kā viss liekas. Es uzzināju, kas man ir jāzina saistībā ar profesiju, kurā gribu strādāt.
Es šodien sapratu, ka, iespējams, man jāpārdomā sava profesija, bet pašlaik būs tā pati.
Man patika mūsu vadītāji un tas, ka visi izrādījām cieņu viens pret otru.

Pēdējais atjaunošanas datums: 13.01.2020 11:57
atpakaļ