Trešdiena, 2024. gada 17 . jūlijs

Vārds diena: Aleksejs, Aleksis

Babītes vidusskolas atbalsta personāla speciālisti atbalstu sniedz attālināti!

24.04.2020 12:33

Sociālie pedagogi:
Līga Rutule, tālr. 28306065
Kristiāna Andersone,tālr.26655335

Sadarbojas, atbalsta, konsultē gadījumos, ja klases audzinātājs vai mācību priekšmeta pedagogs novērojis, ka skolēns neiesaistās mācību procesā, kā arī sadarbojas ar citām institūcijām bērnu tiesību nodrošināšanā.

Skolas māsa:
Ruta Ence, tālr. 29327641

Darba dienās  no 8:00-12:00  atrodas izglītības iestādē un sniedz konsultācijas pa telefonu.

Izglītības psihologs :
Daiga Broka, tālr. 22306430

•konsultē vecākus, lai palīdzētu risināt problēmas, kas traucē mācībām
•konsultē skolēnus par mācīšanās jautājumiem, pašattīstību, attiecībām u.c. psiholoģiskām tēmām
•konsultē skolēnus un vecākus, ja ir emocionāla rakstura grūtības

Speciālie pedagogi:
Olga Buša, tālr. 20051860
Dace Lapiņa, tālr. 29578369

•sniedz atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām
•sagatavo atgādnes un sniedz atbalstu jaunas mācību vielas apguvē
•sadarbojas ar priekšmetu pedagogiem, skolēniem un vecākiem

Skolotāji-logopēdi:
Ilze Šmagre, tālr. 26030851
Laila Bērziņa, tālr. 28449780

•sniedz atbalstu skolēniem, lai novērstu rakstu, runas un lasīšanas traucējumus
•sniedz ieteikumus skaņu uztveres attīstīšanai, kā arī vingrinājumus mēles muskuļu nostiprināšanai, elpošanas un pūšanas vingrinājumus, ko var izpildīt mājas apstākļos
•konsultē vecākus

Pēdējais atjaunošanas datums: 24.04.2020 12:33
atpakaļ