Piektdiena, 2024. gada 12 . aprīlis

Vārds diena: Ainis, Jūlijs

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020

25.09.2020 09:45

Klāt jaunais mācību gads, un atkal skolas bibliotēka piedāvā
piedalīties lasīšanas maratonā ar jauno grāmatu kolekciju!

Grāmatas ir izvietotas priekšplānā plauktos bibliotēkas lasītavā.
Plakāts ar visām žūrijas grāmatām ir redzams bibliotēkā, kā arī
apskatāms latviešu valodas kabinetos un LNB mājas lapā.

Katram, kurš vēlas piedalīties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2020”, ir jāizlasa 6 grāmatas atbilstoši savai vecuma grupai no
piedāvātās kolekcijas un elektroniski jāaizpilda anketa Latvijas
Nacionālās bibliotēkas mājas lapā
https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/anketa/2702-
elektroniska-anketa-2020
līdz šī gada beigām. Piekļuves kodu
var saņemt skolas bibliotēkā, un tas ir nemainīgs katru gadu!
Aicinām aktīvi lasīt arī pedagogus un izglītojamo vecākus!
Žūrijas dalībniekiem ir iespēja nopelnīt 10 baļļu vērtējumu latviešu
literatūrā! Žūrijas dalībniekiem mēs rīkojam noslēguma
pasākumu ar tikšanos ar grāmatu autoriem, piemiņas balvām un
svētku cienastu!

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” noslēguma pasākums
pavasarī notika pašvaldības bibliotēkā. Izglītojamie, kuri elektroniski
aizpildīja anketas, saņēma pateicības rakstus un suvenīrus.
Tikāmies ar brīnišķīgo bērnu rakstnieci Luīzi Pastori. Izglītojamie
iejutās detektīvu lomās un centās atrisināt krustvārdu mīklu, lai
iegūtu slepeno paroli! Skolas bibliotēkā ir šīs interesantās autores grāmatu sērijas „Mākslas detektīvi” piecas grāmatas.
Autore atstāja interesantu autogrāfu bibliotēkas grāmatā
„Maskačkas stāsts”. Pēc tikšanās pasākuma dalībniekus gaidīja
cienasts un neliela pārsteiguma balva – lineāls ar lupu!


Vēlam aizraujošu lasīšanu un interesantus brīžus kopā ar
grāmatām!

Pēdējais atjaunošanas datums: 25.09.2020 09:45
atpakaļ