Svētdiena, 2024. gada 21 . aprīlis

Vārds diena: Anastasija, Marģers

Ieskats 9. klašu darbos 2019./2020. mācību gadā

19.05.2020 08:24

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, angļu valodas pedagogs Diāna Pekša īpašu paldies šogad grib pateikt devītajām klasēm par intensīvo darbu, par piedalīšanos visās pedagoga piedāvātajās aktivitātēs un konkursos, par uzticēšanos un par kopīgo pozitīvās atmosfēras veidošanu klasē un skolā. Visa gada garumā gan 9.a, gan 9.b, gan 9.ma klases izcēlās ar gatavību strādāt, atbalstu viens otram un pedagogam un vēlmi uzņemties papildus darbu, kā piemēram, decembrī atbalstot un palīdzot uzņemt ciemiņus no Lietuvas, un iepazīstinot Kauņas izglītojamos ar mūsu skolu.

Īpaši aktīvi audzēkņi strādāja februārī svešvalodu mēneša ietvaros. 9.klašu
audzēkņi tika iepazīstināti ar publiskās runas konceptu, ar sagatavotajām runām viņi uzstājās klasē, bet labākie pārstāvēja savu klasi pasākumā “Publiskās runas pēcpusdiena”. 9.a un 9.ma klases audzēkņi ieguldīja lielu darbu, veidojot durvju noformējumu – recenziju-ieteikumu par savu mīļāko grāmatu. Ar 9.b klases audzēkni Rūdolfu Ķiploku pedagogs strādāja pie radošā darba – grāmatas veidošanas, kura šobrīd ir sarakstīta ar roku, bet nākotnē tiek plānots to arī uzdrukāt. 

Visām devītajām klasēm pedagogs Diāna novadīja lekciju-nodarbību par tēmu “Lasīšanas stratēģijas”. Pēc šis nodarbības 9. klašu izglītojamie veica darbu, kur pielietoja apgūtās lasīšanas stratēģijas, un pēc darbu rezultātiem labākie no katras klases tika izvirzīti skolas angļu valodas lasīšanas prasmju olimpiādei ar sekojošajiem rezultātiem: Madara Līva Brasliņa 9.a un Hugo Rainers Zemītis 9.b – atzinības; Gustavs Olivers Rikšis 9.ma – 3. vieta; Annija Gaile 9.ma – 2. vieta; Elizabete Pliene 9.ma un Sintija Dzirne 9.ma – dalītā 1. vieta. 

Vienmēr iesaistoties pedagoga piedāvātajās aktivitātēs, 9. klases piedalījās
arī Baltijas jūras projekta (UNESCO Asociēto skolu starptaitiskais projekts)
tiešsaites viktorīnā (BSP WebQuiz), kur 9.ma audzēknis Gustavs Olivers Rikšis ieguva 2.vietu Latvijā.

Aktīvi, uzcītīgi un atbildīgi strādājot attālināto mācību laikā, audzēkņi ne tikai tika sagatavoti angļu valodas eksāmenam, bet arī labprāt piekrita iesaistīties vienā ASV vēstniecības Latvijā aktivitātes aprobēšanā, ar mērķi arī turpmāk aktīvi sadarboties ar ASV vēstniecību izglītības jomā.

Ar patiesu cieņu un pateicību par kopā pavadīto laiku un par paveikto darbu, pedagogs Diāna Pekša cer visus 9.klašu izglītojamos redzēt jaunajā mācību gadā un kopīgi veidot pozitīvo gaisotni skolā!

Pēdējais atjaunošanas datums: 19.05.2020 08:24
atpakaļ