Otrdiena, 2024. gada 16 . jūlijs

Vārds diena: Estere, Hermīne

Izglītojamo uzņemšana 2017./2018. mācību gadam

Babītes vidusskola īsteno šādas programmas:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111) – 1. – 9. klase
 • Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 21012111) – 1. – 5. klase
 • Pamatizglītības 2.posma (7 . – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods – 23013111) – 7. – 9. klase
  • A bloks – padziļināti angļu valoda
  • B bloks – padziļināti angļu valoda un matemātika
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  • A bloks – padziļināti bioloģija un ķīmija
  • B bloks – padziļināti matemātika un informātika
  • C bloks – padziļināti komerczinības un biznesa angļu valoda
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) – trešā svešvaloda.

Uzņemšana 10. klasē – pārrunas ar topošo izglītojamo un viņa vecāku

12.06.2017. no pl.10.00 – pl.16.00

13.06.2017. no pl.15.00 – pl.19.00

Laiku var pieteikt pa tālruni: 67914834, 26515510

Iesniedzamie dokumenti:

 • Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts – kopija, jāuzrāda oriģināls;
 • 2 fotogrāfijas 3 x 4 cm
 • Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u).

Uzņemšana 1. – 9., 11.,12. klasē

Laiku var pieteikt pa tālruni: 67914834, 26515510

Iesniedzamie dokumenti:

 • Liecība – kopija, jāuzrāda oriģināls.

Saistošie dokumenti:

* Babītes vidusskolas akreditācijas lapa
* Babītes vidusskolas reģistrācijas lapa
* Pamatizglītības programmas licence
* Pamatizglītības programmas akreditācijas lapa
* Pamatizglītības 2. posma (7-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virzienas programmas licence
* Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas akreditācijas lapa
* Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas licence
* Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas akreditācijas lapa
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas licence
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas akreditācijas lapa
* Vispārējās vidējās matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas licence
* Vispārējās vidējās matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas akreditācijas lapa
* Babītes vidusskolas nolikums
* Babītes vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Pēdējais atjaunošanas datums: 16.05.2017 15:07
atpakaļ