Piektdiena, 2024. gada 21 . jūnijs

Vārds diena: Egita, Emīls, Monvīds

Karjeras aktualitātes 2023./2024. m.g.

Karjeras nedēļas atskats

No 16. līdz 20. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa, kurā tika iesaistīti pilnīgi visi audzināmie. 

Visi Babītes vidusskolas izglītojamie Karjeras nedēļu iesāka ar Profesiju dienu – katrai klašu grupai pēc nejaušības principa tika izvēlēta viena profesija. Izglītojamie tika aicināti visu dienu pavadīt šīs profesijas darba apģērbā.

Sākumskolas izglītojamie audzināšanas stundās pildīja darba lapas “Tavs prasmju portfelis” un pārrunāja klases stundās par prasmēm, kuras jau piemīt un kuras vēl jāattīsta.

Pamatskolas posma audzināmie grupās analizēja vienu profesijas pārstāvi – kādām prasmēm tam jāpiemīt.

Babītes vidusskolā viesojās izglītojamo vecāki, kuri sākumskolas un pamatskolas audzināmajiem stāstīja par savu profesiju.

Vidusskolas audzināmie grupās analizēja darba tirgū pieprasītākās prasmes, katrai prasmei minot 3-5 profesijas pārstāvjus, kuri bez šīm prasmēm nevar iztikt.

Babītes vidusskolā viesojās 13 dažādu profesiju pārstāvji (skolēnu vecāki), kuri 9.-12. klašu skolēniem stāstīja par savu karjeras ceļu. izglītojamie varēja paši izvēlēties, kuru profesijas pārstāvi klausīties.  Šoreiz izglītojamiem bija iespēja ieskatīties šādu profesiju aizkulisēs:

1.    Sociālais darbinieks ārstniecības iestādē (sociālā joma, darba specifika, darba iespējas nozarē).

2.    IT audita vadītājs

3.    Radošais direktors reklāmas aģentūrā

4.    Finanses, ekonomika, grāmatvedība (P.Stradiņa slimnīca)

5.    Finanšu direktore būvniecības nozarē

6.    Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīgs

7.    Informācijas tehnoloģijas, arhitekts Swedbank

8.    Jurists (Iekšējās drošības birojs – amatpersonu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana)

9.    Tīkla mārketinga speciāliste/uzņēmēja

10.  Personāla attīstības speciāliste, koučs

11.  TV seriālu producente

12.  Biologs (augu audu kultūru laboratorijas vadītāja)

13.  Virtuālā un papildinātā realitāte

Pēc Vecāku profesijas dienas audzināmie aizpildīja anketu par šī pasākuma lietderīgumu un lielākā daļa no respondentiem atbildēja, ka tas bija vērtīgs un noderīgs pasākums un labprāt piedalītos atkārtoti. Kā arī tika saņemtas pozitīvas atsauksmes no vecākiem, kuri piedalījās.

19. oktobrī  6. d klasē viesojās Markusa Jansona mamma Anita Rūdule –  Jansone. Izglītojamie tika iepazīstināti ar Rail Baltica būvniecības projektu vadītājas profesiju. Izglītojamie skatīja jaunās dzelzceļa līnijas izbūves etapus un tās vizualizāciju. Noskaidroja vilciena ātruma iespējas un nonākšanu vairākos galapunktos Eiropā tuvākajā nākotnē. Nodarbības otrajā daļā skolēni iesaistījās izaicinājuma spēlē “Marshmallow Challenge”. Tika būvētas augstākās celtnes. Uzvarēja Ralfa, Markusa D., Tomasa, Gustava A. komanda.

19. oktobrī karjeras nedēļas ietvaros 12.a un 11.b klasēm kopā ar pedagoģēm L. Lapsu un D. Ozčifti bija iespēja piedalīties tiešsaistes pasākumā “Jevenes Translatores”, kur viņi guva ieskatu lingvistu un tulkotāju profesijās. 

18. un 19. Oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros Sadarbībā ar Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru www.jptc.lv un www.shecandoit.lv norisinājās Latvijas IT eksāmens.  Datorikas skolotāja Kristapa Muižnieka uzraudzībā notika IT eksāmens un Babītes vidusskolu pārstāvēja sekojošas klases: 8.ma, 8.c, 7.ma, 7.mb, 11.a, 7.c, 12.a. Visas klases pildīja teorētisko daļu, un izglītojamie, ja vēlējās varēja izpildīt arī praktisko daļu.

3.f klase ar audzinātāju Sintu Golubevu Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja Teslas servisu.

Pie 5.a klases audzināšanas stundā viesojās Vinetas Plivnas un Marka Grīna mammas, lai aizraujoši pastāstīju par savām profesijām IT jomā un mūzikas jomā.

Karjeras nedēļas noslēgumā 20.oktobrī Mārupes izglītības iestāžu pedagogi – karjeras konsultanti Mārupes Valsts ģimnāzijas telpās rīkoja Diskusiju vecāko klašu audzēkņiem un Mārupes novada uzņēmējiem. Katru izglītības iestādi pārstāvēja 3-5 izglītojamie un piedalījās 4 uzņēmēji. Diskusijā tika apspriests darba tirgum nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī uzsvars tika likts uz “Ko no izglītojamā sagaida uzņēmējs un, ko izglītojamais sagaida no uzņēmēja”. Diskusijā izskanēja daudz noderīgu un vērtīgu atziņu un ieteikumu.

LIELS PALDIES VECĀKIEM, KURI ATSAUCĀS UN ATRADA LAIKU PIEDALĪTIES, KĀ ARĪ MILZĪGS PALDIES PEDAGOGIEM PAR IESAISTI KARJERAS NEDĒĻAS ĪSTENOŠANĀ BABĪTES VIDUSSKOLĀ!!!

Pēdējais atjaunošanas datums: 23.11.2023 16:23
atpakaļ