Otrdiena, 2024. gada 16 . jūlijs

Vārds diena: Estere, Hermīne

KiVa programma 2023./2024. mācību gadā

25.06.2024 08:21

2023./2024.mācību gada ietvaros Babītes vidusskolā tika veiksmīgi ieviesta KiVa programma. Programmas mērķis ir mazināt vardarbību izglītības iestādēs, novērst jaunu gadījumu rašanos un mazināt bulinga radīto negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību.

Programma paredz 10 nodarbības, kuras visa mācību gada laikā pēctecīgi tika ieviestas sekojošos mācību priekšmetos- audzināšana, latviešu valoda, angļu valoda, sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, vizuālā māksla, sports un veselība. Programma tika ieviesta 1. līdz 6. klašu grupu posmā, kuras realizēšanā piedalījās 50 Babītes vidusskolas pedagogi un 834 izglītojamie.

Noslēdzošajā KiVa nodarbībā, audzinātāji ar izglītojamajiem atkārtoja mācību gada laikā sastādītos antibulinga noteikumus un izvērtēja mācību gadu kopumā, kā ir veicies, un kādas tēmas ir aplūkotas.

Apkopotie antibulinga noteikumi tika papildināti un izveidots KiVa līgums, kuru izglītojamie parakstīja, apņemoties tos ievērot un turpināt cieņpilni izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem.

Paldies visiem iesaistītajiem pedagogiem!

Paldies KiVa trenerei L. Pīlāgai par veiksmīgu sadarbību!

Pēdējais atjaunošanas datums: 25.06.2024 08:21
atpakaļ