Piektdiena, 2024. gada 12 . aprīlis

Vārds diena: Ainis, Jūlijs

KONKURSS “PIECAS MAŅAS”

13.02.2024 09:35

KATRA KLASE veido 20-30 sekunžu video, kurā atspoguļo piecu maņu (redze, dzirde, garša, oža un tauste) nozīmīgumu cilvēka dzīvē. Lai radītu video, skolēniem sākumā ir jāiepazīst visu piecu maņu nozīmi cilvēka dzīvē un jāizpēta dažādas profesijas, izvēloties tikai vienu. Video uzskatāmi ir jāparāda, kura no piecām maņām ir vadošā izvēlētajā profesijā. Profesijas izvēle ir katras klases brīva izvēle. Video tapšanā piedalās visa klase vai klases izvirzītie pārstāvji, klases audzinātājs uzrauga procesu.

Piesakoties konkursam katras klases audzinātājs iesniedz video  skolas google diskā  līdz tekošā mācību gada 8.martam plkst. 22:00.

KONKURSA DALĪBNIEKI tiek sadalīti klašu grupās:

·         1.-3.klašu grupa;

·         4.-7.klašu grupa;

·         8.-9.klašu grupa;

·         10.-12.klašu grupa.

BALSOŠANA notiks pa klašu grupām no 18.marta – katra klase balsos par savas klašu grupas video. Audzināšanas stundā klases audzinātājs atskaņos attiecīgos video skolēniem un katrs skolēns veiks savu izvēli, nobalsojot elektroniski is.bvsk.lv sadaļā Balsošana līdz tekošā mācību gada 22.martam. Par savas klases video balsot nebūs iespējams.

KRITĒRIJI IESNIEDZAMAJAM VIDEO:

1.1.    Video nedrīkst pārsniegt 20-30 sekunžu limitu.

1.2.    Video drīkst būt atspoguļotiem tikai Babītes vidusskolas skolēniem un pedagogiem.

1.3.    Katra klase pati brīvi izvēlas tikai vienu profesiju.

1.4.    Video jābūt atspoguļotām visām piecām maņām (redze, dzirde, garša, oža, tauste).

1.5.    Video ir jābūt atspoguļotām atbildēm uz jautājumiem:

·        Kāda nozīme četrām maņām ir cilvēka dzīvē?

·      Kāda ir izvēlētās profesijas raksturojums – darba  ikdiena un pienākumi?

·        Kura ir vadošā maņa konkrētai profesijai?

·    Vai kādas maņas zudums ir traucējošs vai arī tas būtiski neiespaido konkrētās profesijas profesionālo darbību?

Par konkursa REZULTĀTIEM Vērtēšanas komisija INFORMĒS skolas mājas lapā un e-klasē tekošā mācība gada  2.aprīlī.

Pēc kandidātu izvērtēšanas un balsu saskaitīšanas Vērtēšanas komisija APBALVOŠANAI izvirza vienu uzvarētāju katrā klašu grupā.

Konkursa uzvarētāji balvās saņem pateicības rakstu un reprezentatīvus suvenīrus ar skolas logo.

Pēdējais atjaunošanas datums: 13.02.2024 09:35
atpakaļ