Svētdiena, 2024. gada 14 . jūlijs

Vārds diena: Anvars, Oskars, Ritvars

Par “Līderis manī”

Saskaņā ar jauno izglītības saturu “Līderis manī” ir:

 • daļa no apgūstamajām caurviju prasmēm – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, pilsoniskā līdzdalība un sadarbība;
 • daļa no skolai audzināšanā sasniedzamā rezultāta un attīsta tikumus jeb veido atbilstošu rīcību un ieradumus;
 • veids, kā skola padziļināti pievērš uzmanību 21.gadsimta prasmēm, palīdzot skolēniem tās nostiprināt ikdienas darbā.

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi.

“Līderis manī” pamatpārliecības:

 1. Katrs var būt līderis.
 2. Katram piemīt izcilība kādā jomā.
 3. Pārmaiņas sākas ar mani.
 4. Skolotājs atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.
 5. Svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.

Pārmaiņu process izglītībā ir balstīts uz efektivitātes principiem un sekojošiem veiksmīgu cilvēku 7 paradumiem.

Pirmie trīs paradumi māca katram pašam vadīt sevi, savu darbību, atbildēt par savu rīcību un izvēlēties savu attieksmi pret lietām un notikumiem savā dzīvē, plānot laiku, organizēt savu darbu, izvirzīt mērķus, uzņemties iniciatīvu un paaugstināt savu personīgo produktivitāti –

1.paradums – Esi proaktīvs

 • es ieturu pauzi un izlemju, kā reaģēt
 • es lietoju valodu, kurā var saprast, ka mana rīcība ir mana izvēle
 • es fokusējos uz lietām un procesiem, kurus varu tieši ietekmēt pats
 • es spēju mainīt savu tradicionālo uzvedību pret citu vēlamo ar gribas palīdzību

2.paradums – Sāc ar rezultāta vīziju

 • es spēju formulēt sev sasniedzamos rezultātus
 • es zinu, ko vēlos dzīvē sasniegt un kas ir manas dzīves misija

3.paradums – Sāc ar svarīgāko

 • es koncentrējos uz svarīgāko
 • es protu atmest mazsvarīgo
 • es plānoju katru nedēļu
 • es protu izvēles brīdī izvērtēt un rīkoties, ņemot vērā to, ko vēlos tagad un dzīvē sasniegt

Nākamie trīs paradumi ir balstīti uz sadarbības un saskarsmes prasmju veidošanu un veicināšanu, mācoties risināt konfliktus, strādāt komandā, radoši un analītiski risināt dažādas problēmas, mācoties novērtēt citu cilvēku stiprās puses un saprasties ar citiem, pat ar ļoti atšķirīgiem cilvēkiem. 

4.paradums Domā par abpusēju ieguvumu

 • es pieņemu pārpilnības mentalitāti un beidzu sevi salīdzināt ar citiem
 • es protu gan uzklausīt citus, gan izteikt savu viedokli (līdzsvarot drosmi un toleranci)
 • es apsveru savus un citu cilvēku ieguvumus
 • es veidoju abpusēja ieguvuma vienošanās

5.paradums Vispirms centies saprast, tad – tikt saprasts

 • es zinu atšķirības starp autbiogrāfisku reakciju un protu klausīties empātiski
 • es izprotu, ko nozīmē rīkoties ar cieņu un rīkoties tā, lai es tiktu saprasts

6.paradums Esi sinerģisks

 • es novērtēju atšķirīgo un dažādību
 • es protu atrast trešo alternatīvu

Septītais paradums ir atjaunošanās paradums, kas padara iespējamus visus pārējos paradumus. Tas saglabā un attīsta mūsu vislielāko vērtību – mūs pašus.

7.paradums – Uzasini zāģi jeb Restartē savas baterijas

Septītais paradums aicina padomāt katram pašam par sevi, savas dvēseles stāvokli, savu ķermeni un tā labsajūtu, savu veselību, prātu un arī garu, nepārtraukti pilnveidojoties un saturīgi pavadot laiku ar saviem draugiem un ģimeni, meklējot un atrodot laiku un veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem.

Pēdējais atjaunošanas datums: 02.12.2020 10:45
atpakaļ