Svētdiena, 2024. gada 21 . aprīlis

Vārds diena: Anastasija, Marģers

Mārupes novada tehnoloģiju, svešvalodu un kultūras un pašizpausmes mākslas pedagogu tikšanās Babītes vidusskolā

31.08.2022 19:19

2022.gada 22.augustā Babītes vidusskolā klātienē pulcējās Mārupes novada tehnoloģiju, svešvalodu un kultūras un pašizpausmes mākslas pedagogi ar tikšanās mērķi veicināt savstarpējo sadarbību mācību jomas ietvaros. Skolas direktore Ilze Rozenberga iepazīstināja pedagogus ar Babītes vidusskolas darbību, kā arī izrādīja skolas telpas.

Svešvalodu pedagogiem bija iespēja savstarpēji iepazīties, apzināt savus resursus un vajadzības, kā arī vienoties par tālākajām sadarbības iespējām jaunajā mācību gadā. Jomas pedagogi vienojās par šādiem mācību pasākumiem un idejām:  Mārupes novada Svešvalodu nedēļa, Ziemassvētku teātra konkurss sākumskolas vecumposmam, kombinētā alternatīvā olimpiāde, Spelling Bee konkurss. Tikšanās noslēgumā tika apzināti savstarpējie kontakti un mācību procesā izmantotie materiāli, lai veidotu kopīgu Mārupes novada svešvalodu resursu krātuvi.

Tehnoloģiju jomas pedagogi lēma par kopīgu formātu olimpiādei un dalījās pieredzē un veiksmes stāstos par iepriekšējo mācību periodu. Tika veikta kontaktu apmaiņa, apzināti labās prakses piemēri un sniegti ieteikumi un idejas jaunajam mācību gadam.

Pedagogi, kuri pārstāv Kultūras un pašizpausmes mākslas jomu, vienojās par kopīgiem jaunrades pasākumiem jaunajā mācību gadā, kā arī dalījās ar metodiskajiem un mācību materiāliem.

Visu jomu pedagogi arī turpmāk tupinās sadarbību jomas ietvaros un dalīsies pieredzē, lai pilnvērtīgāk un efektīvāk īstenotu  mācību satura apguvi savā izglītības iestādē.

Pēdējais atjaunošanas datums: 31.08.2022 19:19
atpakaļ