Otrdiena, 2024. gada 16 . jūlijs

Vārds diena: Estere, Hermīne

Svešvalodu mēnesis Babītes vidusskolā

01.03.2018 14:56

Februāris Babītes vidusskolā ir svešvalodu mēnesis, kura laikā norisinās ļoti daudz pasākumi, kuru mērķis ir rosināt izglītojamos izmantot Babītes vidusskolā apgūstamās svešvalodas – angļu, krievu, spāņu, franču un vācu – dažādās publiskās runas situācijās.  Viens no galvenajiem svešvalodu mēneša pasākumiem norisinājās 8. februārī, kad visa skola pulcējās kopā, lai viens otram parādītu dažādus priekšnesumus visās Babītes vidusskolas apgūstamajās valodās. Skolēnu veidotie priekšnesumi bija ļoti daudzveidīgi – tie bija gan plakāti, gan dziesmas, gan dzejoļi, gan joki, gan mazas teātra izrādes.

Tāpat svešvalodu mēneša ietvaros 7.a klase kopā ar angļu valodas skolotāju Diānu Pekšu piedalījās sadraudzības pasākumā „English Week” Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, kur iesaistījās dažādās ar angļu valodu saistītās aktivitātēs kopā ar audzēkņiem no Carnikavas pamatskolas, Rīgas Valdorfskolas, Ādažu vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas un Saulkrastu vidusskolas. Katras skolas audzēkņi radoši un asprātīgi prezentēja savu skolu, piedalījās dažādās aktivitātēs, dalījās pieredzē un kopīgi dziedāja dziesmas. Pasākuma mērķis bija ne tikai radošajā atmosfērā iegūt jaunās angļu valodas zināšanas un jaunus draugus, bet arī iepazīstināt citu skolu audzēkņus ar savu skolu, ar ko 7.a klases audzēkņi veiksmīgi tika galā.

Par jauku tradīciju ir izveidojusies sadarbība ar vietējo uzņēmumu “Spilva”. Jaunāko klašu skolēni svešvalodu mēneša ietvaros devās uz ražotni, lai uzzinātu kādi augļi, dārzeņi un garšvielas tiek izmantoti produkcijas ražošanā. Iegūto informāciju skolēni turpmāk izmantos mācību procesā – tulkos vārdiņus un veidos prezentācijas, bukletus un plakātus. Labākie  darbiņi tiks nosūtīti “Spilva” vadībai. Sakām sirsnīgu paldies “Spilva” vadībai un kolektīvam par sadarbību.

Svešvalodu mēneša ietvaros 27. februārī notika arī muzikāli literārā pēcpusdiena krievu valodā, kuras laikā 10.,11.b. un 12. klases izglītojamie runāja pašu izvēlētu autoru dzeju (sk. Anita Švītiņa), kā arī 11.a klase bija sagatavojusi muzikālu dzejas uzvedumu (sk. Inese Grāmatniece). Jauniešiem pasākums ļoti patika un tika ierosināts līdzīgus pasākumus organizēt pēc iespējas biežāk. Vidusskolēni uzskata, ka tā ir laba iespēja parādīt sevi un iepazīties ar skolas biedru talantiem un krievu literatūru.

Tāpat 27. februārī Babītes vidusskolā notika debašu turnīrs angļu valodā par tēmu “This House Believes That Art Should Not be Taught as a Subject in School”. Skolā viesojās debašu komanda no Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas skolotājas Lailas Priedītes vadībā, skolas komandas sastāvā bija Kristofers Cers, Elza Grudule, Patrīcija Skricka un Artis Tomsons, kamēr Babītes vidusskolas debašu kluba vadītājs skolu pārstāvēt iespēju bija devis 9.ma klases skolniecei Ancei Armanovai, skolniekam Gustavam Kārlim Miķelsonam, 11.a klases skolēniem Helēnei Montai Trekterei un Edvardam Henriham Gaugeram. Pasākumu sagatavot palīdzēja 12. klases skolnieks Artūrs Gedušs, bet galvenā tiesneša un vadītāja lomā iejutās 12. klases skolnieks Krišjānis Krakops, kuram skolotājs Raimonds izsaka atsevišķu pateicību par ieguldīto darbu iniciatīvas izrādīšanā un skolēnu sagatavošanā. Debates norisinājās draudzīgā gaisotnē, skolēni tās izspēlēja Britu parlamenta debašu stilā, un katrā no pozīcijām bija pārstāvēts skolēns no Garkalnes un Babītes skolas. Uzvarēja draudzība! Garkalnes skolas skolēni un skolotāja izteica apbrīnu par Babītes vidusskolas sakārtotību un infrastruktūru, tāpat pateicās arī par viesmīlīgo uzņemšanu – skolas direktores runu pasākumu atklājot, kā arī skolas sagādātos cienastus un balvas. Tika nolemts rīkot vēl vienu turnīru maija beigās – šoreiz Garkalnes izglītības iestādē.

8.februārī Babītes vidusskolā notika pirmā angļu valodas zinātnisko pētījumu konference. Angļu valodas skolotāja Raimonda Jankovska 10.-12. klases skolēni veica pētījumu angļu valodā par skolai aktuālām, vai sevis izvēlētām aktuālām problēmām Latvijā un pasaulē. Izvēlētie temati svārstijās no nepieciešamības Babītes vidusskolā izveidot vienotu vērtēšanas sistēmu un izstrādes kārtību skolēnu prezentācijām līdz tam, kā skolēnu e-talonu nodrošināšana palīdzētu Babītes vidusskolai mudināt skolēnus turpināt mācības šajā skolā pēc 9. klases absolvēšanas. Pētījums tika veikts no oktobra līdz janvārim, pētījums tika balstīts uz vismaz 5 pētījumiem, citu autoru darbiem, un sevis izstrādātu anketu, interviju, novērošanu vai citu pētījuma metodi, ievērojot triangulāciju, datu verifikācijai. Labākie skolēni savas spējas salīdzinās ar studentiem no visas pasaules augstskolām, starptautiskajām pētījumu konferencē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē no 15. līdz 17. maijam. Visi skolēni būtu pelnījuši iespēju piedalīties šajā konferencē, jo darbi bija ļoti augstā līmenī, bet žūrrija un skolotājs uz starptautisko konferenci ir izvirzījuši: Artūru Gedušu, Krišjāni Krakopu, Edvardu H. Gaugeru, Ralfu Bataragu un Tomasu Zivtiņu. Tiks gaidīts starptautiskās žurijas atzinums, par to, kuri darbi un to prezentācijas tiks iekļauti starptautiskajā konferencē. Turēsim īkšķus par mūsu skolēniem.

Tāpat svešvalodu mēneša ietvaros stundās norisinājās karaoke dziedāšana, un kā vispopulārākā dziesma bija Renāra Kaupera alfabēta dziesma “Awesome Beetle’s Colours ”. Skolēni ar prieku spēlēja arī teātra izrādes angļu valodā, veica grupu darbus un pētījumus par savu skolu, lai vēl vairāk stiprinātu savas svešvalodu prasmes.

Pēdējais atjaunošanas datums: 01.03.2018 14:59
atpakaļ