Sestdiena, 2024. gada 25 . maijs

Vārds diena: Anšlavs, Junora

Tuvojas Babītes vidusskolas apbalvojuma PŪCE pieteikumu iesniegšanas laiks

13.12.2016 17:00
Strauji tuvojas 2016./2017. mācību gada I semestra noslēgums, līdz ar to arī tas brīdis, kad jāiesniedz pieteikumi Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪCE.
Pretendentu sarakstu Babītes vidusskolas apbalvojumam PŪČULĒNS sagatavo 1. – 3. klašu audzinātāji, to izskata, apstiprina un Apbalvojuma PŪCE piešķiršanas komisijai iesniedz Babītes vidusskolas Sākumskolas metodiskās komisijas vadītājas Daiga Sīpola un Kristīne Jukša.
Veicamie darbi 4. – 12. klašu izglītojamiem:
 1. No Babītes vidusskolas mājas lapas izdrukāt pieteikumu apbalvojumam, pieteikums un rekomendācija atrodami Nolikuma pašās beigās;
 2. Pēc I semestra vērtējumu izlikšanas 19. decembrī ierakstīt savus vērtējumus atbilstošajā kolonnā;
 3. Izrēķināt savu iegūto vidējo vērtējumu un ierakstīt to atbilstošajā “lodziņā” zem vērtējumiem;
 4. Paskatīties, vai iegūtie vērtējumi mācību priekšmetos un/vai vidējais vērtējums atbilst Nolikumā esošajiem kritērijiem;
 5. Atcerēties, kādās izglītības iestādes olimpiādēs, konkursos, sporta aktivitātēs u.c., Pierīgas reģiona un/vai valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, interešu izglītības konkursos u.tml. ir būts un kādas godalgotas vietas un/vai atzinības raksti ir iegūti;
 6. Doties pie tiem mācību priekšmetu pedagogiem, kas organizējuši olimpiādes, konkursus, sacensības u.tml. izglītības iestādē, vai pie tiem pedagogiem, kas pavadījuši uz olimpiādēm, konkursiem, sacensībām u.tml. Pierīgā vai valsts mērogā, un palūgt, lai viņi ieraksta (atbilstoši pie mācību priekšmeta) apliecinājumu dalībai, iegūto godalgoto vietu un/vai atzinību un obligāti parakstās, kā arī aizpilda rekomendāciju (pielikums Nr. 1).  Bez atbilstošo pedagogu parakstiem sasniegumu uzskaitījums netiks ņemts vērāJādodas tikai pie tiem pedagogiem, kas saistīti ar sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.tml.;
 7. Kad viss augstāk uzskaitītais ir izdarīts, doties pie klases audzinātāja un palūgt viņa akceptu pieteikuma iesniegšanai, jo tieši klases audzinātājs ir tas pedagogs, kurš primāri apliecina, ka pieteikuma iesniedzējam nav fiksētu Babītes vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu personīgajā dienasgrāmatā, e-klases sistēmā un klases kārtības burtnīcā;
 8. Vēlreiz pārbaudīt savu aizpildīto pieteikumu, vai tajā ir visa komisijai nepieciešamā informācijaierakstīti visi vērtējumi, pareizi izrēķināts un ierakstīts vidējais vērtējums, atbilstošo mācību priekšmetu pedagogu ieraksti par personīgajiem sasniegumiem, klases audzinātāja apliecinājums un paraksts par pārkāpumu neesamību – un vai pieteikumā atrodamie rādītāji atbilst Nolikuma kritērijiem;
 9. Apbalvojuma pretendentiem no 4. līdz 6. klasei tiks pārbaudītas personīgās dienasgrāmatas, e-klases dienasgrāmatas un Klases kārtības burtnīcas, apbalvojuma pretendentiem no 7. līdz 12. klasei tiks pārbaudītas e-klases dienasgrāmatas un Klases kārtības burtnīcas;
 10. Kad viss ir pārbaudīts, pieteikums iesniegts klases audzinātājam vai personīgi pedagogam Baibai Vītolai (308. kabinetā), var aiznest uz Skolotāju istabu un ievietot lielā informatīvā skapja “lodziņā” ar uzrakstu “Baiba VītolaLĪDZ 2016. GADA 20. DECEMBRA PULKSTEN 13.00.
 11. Neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie pedagoga Baibas Vītolas 308. kabinetā, vai rakstīt uz epastu: baiba.vitola@bvsk.lv.
Pēdējais atjaunošanas datums: 13.12.2016 17:31
atpakaļ