Ceturdiena, 2024. gada 20 . jūnijs

Vārds diena: Maira, Rasa, Rasma

Dabaszinības (ERAF)

eraf_smallKvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Babītes vidusskolā

2009. gada 5. jūnijā tika parakstīta vienošanās 2009/0091/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/079 par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projekta īstenošanu Babītes vidusskolā.
Projekta kopējais finansējums: 98 392 LVL
Finansējums sastāv no:

  • ERAF finansējuma – 83 633 LVL (85%),
  • pašvaldības finansējuma – 11 808 LVL (12%),
  • valsts budžeta dotācijas – 2 951 LVL (3%).

Projekta komponentes:

  • materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas kabinetiem;
  • mobilais datorklases aprīkojums;
  • mēbeles ķīmijas un bioloģijas kabinetam;
  • ķīmijas kabineta un laboratorijas remonts.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2009. gada jūnija līdz 2010. gada novembrim.

2010. gada 2. jūlijā matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabinetos tika uzstādītas interaktīvās tāfeles ar aprīkojumu. Skolēniem mācību procesam tika nodrošināta mobilā pārvietojamā iekārta ar 25 portatīvajiem datoriem.

Noslēdzies Eiropas Savienības fondu finansētās 3.1.3.1.aktivitātes projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Babītes vidusskolā”

Projektu finansēja ERAF un Babītes novada pašvaldība. ERAF ieguldījums – Ls 83 633, pašvaldības – Ls 11 807, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām Ls 2952.
2009.gadā Babītes vidusskolā renovēts ķīmijas kabinets un laboratorija.
Lai celtu izglītojamo kompetences līmeni, radītu interesi par dabaszinātnēm, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu dabaszinātnēs īstenošanu, projekta ietvaros ir modernizēta dabaszinātņu kabinetu materiāli tehniskā bāze.
Tika veikts centralizētais iepirkums „Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegāde”, ko organizēja un vadīja Izglītības un zinātnes ministrija.
Pašvaldība sadarbībā ar skolām ir veikusi preču iegādi, lai aprīkotu kabinetus ar moderniem mācību tehniskiem līdzekļiem.

Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana norisinājās 6 posmos:

1. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai.
2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā.
3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā.
4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā.
5. Modeļi matemātikas kabinetam.
6. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.

FizKabFoto: Fizikas kabinets
(Osciloskops un funkciju ģenerators.
Analogais multimetrs un izjaucams transformators.)

Lai iedrošinātu skolotājus maksimāli izmantot mūsdienīgās tehnoloģijas, skolotāji piedalījās ievadapmācībās, kurās detalizēti iepazinās ar visām iespējām, kā mācību stundās var izmantot iegādāto aprīkojumu.
Iegādātais aprīkojums dos iespējas dabaszinību mācību priekšmetus – matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju apgūt jaunā kvalitātē un ar daudz lielāku ieinteresētību.

Diāna Eglīte,
projekta vadītāja

Pēdējais atjaunošanas datums: 07.11.2014 18:44
atpakaļ