Konferencē dalāmies pieredzē par projekta norisi Babītē

20.aprīlī kultūras pilī Ziemeļblāzma notika vides izglītības projekta noslēguma konference „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”, kurā piedalījās arī Babītes vidusskolas skolotājas I.Gavare un D.Pekša, 7a un 8a klases skolēni. Tajā varēja iepazīties ar piemēriem aprites ekonomikas ideju iekļaušanai mācību un ārpusstundu darbā, dalīties pieredzē un uzklausīt praktiķu padomus, piedalīties ideju darbnīcās un aplūkot skolēnu biznesa projektu piemērus.

Šī mācību gada garumā Babītes vidusskola aktīvi piedalījās Bērnu vides skolas ar Erasmus + programmas atbalstu realizētajā projektā „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”. Tā ietvaros mācību materiāli tika aprobēti 7a un 8a klasē, caur vairākiem mācību priekšmetiem: angļu valodu, ģeogrāfiju, sociālām zinībām, informātiku, mājturību un audzināšanu, turpinot darbu Projekta nedēļā. Audzēkņi kopā ar savām audzinātājām attīstīja savas uzņēmējdarbības kompetences pasākumā”Karjera sākas jau šodien”, radot jaunas, zaļā biznesa idejas Babītes novadā. Pedagogiem tā bija praktiska iespēja izmēģināt kā darbojas kompetencēs un uz vērtībām orientēta mācīšanās.

Noslēguma pasākumā pedagogi kopā ar audzēkņiem no 7.a un 8.a klasēm ar godu pārstāvēja Babītes vidusskolu un Babītes novadu, prezentējot savus darba rezultātus. Pedagogi D.Pekša un I.Gavare dalījās savā pieredzē ar konferences dalībniekiem, izstāstot par projekta norisi skolā, izmantoto mācību metodiku, kā arī ar saviem secinājumiem un ieteikumiem turpmākajam darbam. Savukārt, 7.a un 8.a klašu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar savām zaļā biznesa idejām, izveidoto animācijas pasaku, kas izpelnījās konferences dalībnieku lielu interesi un atbalstu.

Mūsu skolas projektā iesaistīto pedagogu un audzēkņu darbs novērtēja atzinīgi, tika piešķirta speciālbalva no Prakse.lv par izcilu ieguldījumu projektā „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā”. Tā paredz projektā iesaistīto klašu skolēniem iespēju piedalīties ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻĀ 2019, uzņēmuma Prakse.lv komanda nodrošina palīdzību visā pieteikšanās procesā un komunikācijā ar uzņēmumiem.

Comments are closed